DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lục Hòa

Giảng tại Quảng Ngãi ngày 12/27/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

LucHoa_01.mp3

1.6 MB

LucHoa_02.mp3

1.42 MB

LucHoa_03.mp3

1.47 MB

LucHoa_04.mp3

1.41 MB

LucHoa_05.mp3

0.99 MB

LucHoa_06.mp3

2.22 MB

Nguồn: Thiền viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM