DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đêm Phổ Trà 1999

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/28/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DemPhoTra1999_01.mp3

7.83 MB

DemPhoTra1999_02.mp3

3.98 MB

DemPhoTra1999_03.mp3

4.12 MB

DemPhoTra1999_04.mp3

2.12 MB

DemPhoTra1999_05.mp3

5.65 MB

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM