DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đêm Phổ Trà 2000

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/28/2000

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DemPhoTra2000.mp3

7.73 MB

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM