DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lễ Nhập Hạ PL 2546

Giảng tại Thiền voeejn Thường Chiếu ngày 12/28/2002

HT. Thích Nhật Quang


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

LeNhapHaPL2546.mp3

3.52 MB

Nguồn: Thiền Sinh TTVN

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM