DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lễ Phật Thành Đạo

ngày 12/28/2004

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

LePhatThanhDao1997.mp3

7.02 MB

LePhatThanhDao2003_01.mp3

4.54 MB

LePhatThanhDao2003_02.mp3

1.22 MB

LePhatThanhDao2003_03.mp3

1.33 MB

LePhatThanhDao2003_04.mp3

1.21 MB

LePhatThanhDao2003_05.mp3

1.35 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM