DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lễ Thỉnh Sư Tại Thiền Viện Quang Chiếu

Giảng tại Thiền viện Quang Chiếu ngày 12/28/2001

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

LeThinhSutvQuangChieu_01.mp3

1.12 MB

LeThinhSutvQuangChieu_02.mp3

1.26 MB

LeThinhSutvQuangChieu_03.mp3

0.64 MB

LeThinhSutvQuangChieu_04.mp3

1.03 MB

LeThinhSutvQuangChieu_05.mp3

0.74 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM