DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lời Giáo Giới An Cư Kiết Hạ

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/28/2006

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

LoiGiaoGioiAnCu_01.mp3

0.39 MB

LoiGiaoGioiAnCu_02.mp3

0.58 MB

LoiGiaoGioiAnCu_03.mp3

0.69 MB

LoiGiaoGioiAnCu_04.mp3

0.64 MB

LoiGiaoGioiAnCu_05.mp3

0.62 MB

LoiGiaoGioiAnCu_06.mp3

0.65 MB

LoiGiaoGioiAnCu_07.mp3

0.65 MB

LoiGiaoGioiAnCu_08.mp3

0.85 MB

LoiGiaoGioiAnCu_09.mp3

0.69 MB

LoiGiaoGioiAnCu_10.mp3

0.84 MB

LoiGiaoGioiAnCu_11.mp3

0.83 MB

LoiGiaoGioiAnCu_12.mp3

0.66 MB

LoiGiaoGioiAnCu_13.mp3

0.51 MB

LoiGiaoGioiAnCu_14.mp3

0.62 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM