DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lý Nhân Quả

Giảng tại Chùa Hương Phúc - Hà Tây ngày 12/28/2000

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

LyNhanQua_01.mp3

3.09 MB

LyNhanQua_02.mp3

2.53 MB

LyNhanQua_03.mp3

1.92 MB

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải.

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM