DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lý Thuyết Và Thực Hành

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/28/2006

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

LyThuyetVaThucHanh_003.mp3

1.33 MB

LyThuyetVaThucHanh_004.mp3

1.15 MB

LyThuyetVaThucHanh_005.mp3

1.15 MB

LyThuyetVaThucHanh_006.mp3

1.22 MB

LyThuyetVaThucHanh_007.mp3

0.89 MB

LyThuyetVaThucHanh_01.mp3

0.5 MB

LyThuyetVaThucHanh_02.mp3

1.29 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM