DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Mình Là Cái Gì?

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/28/2005

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

MinhLaCaiGi_01.mp3

0.84 MB

MinhLaCaiGi_02.mp3

0.93 MB

MinhLaCaiGi_03.mp3

0.99 MB

MinhLaCaiGi_04.mp3

0.87 MB

MinhLaCaiGi_05.mp3

0.96 MB

MinhLaCaiGi_06.mp3

0.95 MB

MinhLaCaiGi_07.mp3

1 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM