DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Một Bài Pháp Kỳ Diệu

Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu ngày 12/28/2010

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Mot Bai Phap Ky Dieu_01.mp3

1.31 MB

Mot Bai Phap Ky Dieu_02.mp3

1.59 MB

Mot Bai Phap Ky Dieu_03.mp3

1.74 MB

Mot Bai Phap Ky Dieu_04.mp3

1.63 MB

Mot Bai Phap Ky Dieu_05.mp3

1.7 MB

Mot Bai Phap Ky Dieu_06.mp3

1.44 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM