DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Mục Đích Tọa Thiền

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/28/2005

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

MucDichToaThien_01.mp3

0.64 MB

MucDichToaThien_02.mp3

0.55 MB

MucDichToaThien_03.mp3

0.65 MB

MucDichToaThien_04.mp3

0.55 MB

MucDichToaThien_05.mp3

0.47 MB

MucDichToaThien_06.mp3

0.52 MB

MucDichToaThien_07.mp3

0.65 MB

MucDichToaThien_08.mp3

0.52 MB

MucDichToaThien_09.mp3

0.6 MB

MucDichToaThien_10.mp3

0.77 MB

MucDichToaThien_11.mp3

0.48 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM