DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Mục Đích Tu Thiền

Giảng tại Hội Liên Hiệp KHKT - UIA (Hà Nội), Đạo Tràng Quán Sứ (Hà Nội) ngày 12/28/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

7.81 MB

TRACK02.mp3

7.72 MB

TRACK03.mp3

0.58 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM