DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Mục Đích Tu Thiền

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/28/2003

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

0.2 MB

TRACK02.mp3

0.79 MB

TRACK03.mp3

1.26 MB

TRACK04.mp3

1.24 MB

TRACK05.mp3

1.43 MB

TRACK06.mp3

0.83 MB

TRACK07.mp3

0.45 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM