DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Trong Luân Hồi Lục Đạo

ngày 12/28/2000

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NghiepDanChungSanh.mp3

8.11 MB

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM