DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nghiệp Duyên

Giảng tại Chùa Cổ Châu Bắc Ninh ngày 12/28/2001

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NghiepDuyen.mp3

6.9 MB

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM