DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ngỗng Chúa Uống Sữa Chừa Nước

ngày 12/28/2000

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NgongChuaUongSuaChuaNuoc02.mp3

1.55 MB

NgongChuaUongSuaChuaNuoc03.mp3

1.18 MB

NgongChuaUongSuaChuaNuoc04.mp3

2.09 MB

NgongChuaUongSuaChuaNuoc_01.mp3

2.19 MB

Ghi chú: Trích trong Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20 -Phần Chỉ Ông Chủ

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM