DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Người Đời Việc Ít Quan Trọng Dồn Hết Tâm Lực Lo, Việc Tối Quan Trọng Lại Lơ Là

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/28/2000

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NguoiDoiItViecQuanTrong.mp3

8.15 MB

Ghi chú: Nói chuyện với Đoàn Bác Sĩ Và Phật Tử

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM