DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Người Việt Nam Rất Hiểu Sâu Về Lý Nghiệp Báo Của Đạo Phật

Giảng tại Chùa Phước Hậu ngày 12/28/2001

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NguoiVNRatHieuSauVeLyNhanQua.mp3

8.26 MB

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM