DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nguyện Vọng Của Tôi

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/28/2000

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

2.28 MB

TRACK02.mp3

4.45 MB

TRACK03.mp3

0.34 MB

TRACK04.mp3

0.46 MB

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM