DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nhắc Nhở Các Đạo Tràng

Giảng tại Nha Trang ngày 12/28/2006

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NhacNhoCacDaoTrang_01.mp3

0.31 MB

NhacNhoCacDaoTrang_02.mp3

0.94 MB

NhacNhoCacDaoTrang_03.mp3

1.32 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM