DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nhân Thừa Và Bồ Tát Thừa

Giảng tại CHÙA VIỆT NAM - SEATLE ngày 12/28/2001

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NhanThuaVaBoTatThua_01.mp3

0.03 MB

NhanThuaVaBoTatThua_02.mp3

1.14 MB

NhanThuaVaBoTatThua_03.mp3

1.12 MB

NhanThuaVaBoTatThua_04.mp3

0.54 MB

NhanThuaVaBoTatThua_05.mp3

0.59 MB

NhanThuaVaBoTatThua_06.mp3

1.08 MB

NhanThuaVaBoTatThua_07.mp3

1.1 MB

NhanThuaVaBoTatThua_08.mp3

1.11 MB

NhanThuaVaBoTatThua_09.mp3

0.93 MB

NhanThuaVaBoTatThua_10.mp3

0.9 MB

NhanThuaVaBoTatThua_11.mp3

0.2 MB

NhanThuaVaBoTatThua_12.mp3

0.03 MB

NhanThuaVaBoTatThua_13.mp3

0.14 MB

NhanThuaVaBoTatThua_14.mp3

0.12 MB

NhanThuaVaBoTatThua_15.mp3

0.07 MB

Nguồn: Thiền Sinh TTVN

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM