DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Những Bệnh Của Người Tu Thiền

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng ngày 12/28/2005

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NhungBenhCuaNguoiTuThien_01.mp3

0.61 MB

NhungBenhCuaNguoiTuThien_02.mp3

0.59 MB

NhungBenhCuaNguoiTuThien_03.mp3

0.62 MB

NhungBenhCuaNguoiTuThien_04.mp3

0.68 MB

NhungBenhCuaNguoiTuThien_05.mp3

0.84 MB

NhungBenhCuaNguoiTuThien_06.mp3

0.62 MB

NhungBenhCuaNguoiTuThien_07.mp3

0.72 MB

NhungBenhCuaNguoiTuThien_08.mp3

0.67 MB

NhungBenhCuaNguoiTuThien_09.mp3

0.64 MB

NhungBenhCuaNguoiTuThien_10.mp3

0.59 MB

NhungBenhCuaNguoiTuThien_11.mp3

0.51 MB

NhungBenhCuaNguoiTuThien_12.mp3

0.83 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM