DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nói Rõ Đường Lối Tu Hành

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/28/2005

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NoiRoDuongLoiTuHanh_01.mp3

0.63 MB

NoiRoDuongLoiTuHanh_02.mp3

0.62 MB

NoiRoDuongLoiTuHanh_03.mp3

0.61 MB

NoiRoDuongLoiTuHanh_04.mp3

0.76 MB

NoiRoDuongLoiTuHanh_05.mp3

0.65 MB

NoiRoDuongLoiTuHanh_06.mp3

0.72 MB

NoiRoDuongLoiTuHanh_07.mp3

0.72 MB

NoiRoDuongLoiTuHanh_08.mp3

0.64 MB

NoiRoDuongLoiTuHanh_09.mp3

0.69 MB

NoiRoDuongLoiTuHanh_10.mp3

0.69 MB

NoiRoDuongLoiTuHanh_11.mp3

0.62 MB

NoiRoDuongLoiTuHanh_12.mp3

0.46 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM