DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Pháp Phật Là Thuốc Trị tâm Bệnh Của Chúng Sanh

Giảng tại Thiefn viện Trúc lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/28/2000

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

PhapPhatLaThuocTriTamBen.mp3

8.19 MB

Ghi chú: H.T giảng cho đoàn Bác Sỹ Sài Gòn

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM