DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phật Pháp Rất Chân Thật

Giảng tại Chùa Hoa Nghiêm - Bỉ ngày 12/28/2005

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 PHAT PHAP RAT CHAN THAT.mp3

1.38 MB

02 PHAT PHAP RAT CHAN THAT.mp3

1.44 MB

03 PHAT PHAP RAT CHAN THAT.mp3

1.58 MB

04 PHAT PHAP RAT CHAN THAT.mp3

1.41 MB

05 PHAT PHAP RAT CHAN THAT.mp3

1.58 MB

06 PHAT PHAP RAT CHAN THAT.mp3

1.38 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM