DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phật Pháp Tại Thế Gian

Giảng tại Thiền viện Chơn Không ngày 12/28/2006

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

PhatPhapTaiTheGian_01.mp3

0.22 MB

PhatPhapTaiTheGian_02.mp3

1.26 MB

PhatPhapTaiTheGian_03.mp3

1.43 MB

PhatPhapTaiTheGian_04.mp3

2.1 MB

PhatPhapTaiTheGian_05.mp3

1.02 MB

PhatPhapTaiTheGian_06.mp3

0.84 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM