DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phật Pháp Khác Với Thế Gian

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/28/2006

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

PhatPhapKhacVoiTheGian_01.mp3

0.9 MB

PhatPhapKhacVoiTheGian_02.mp3

0.9 MB

PhatPhapKhacVoiTheGian_03.mp3

0.82 MB

PhatPhapKhacVoiTheGian_04.mp3

0.77 MB

PhatPhapKhacVoiTheGian_05.mp3

1.16 MB

PhatPhapKhacVoiTheGian_06.mp3

0.81 MB

PhatPhapKhacVoiTheGian_07.mp3

0.93 MB

PhatPhapKhacVoiTheGian_08.mp3

0.9 MB

PhatPhapKhacVoiTheGian_09.mp3

0.93 MB

PhatPhapKhacVoiTheGian_10.mp3

0.88 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM