DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phổ Hiền Hạnh Nguyện

Giảng tại Chùa Việt Nam ngày 12/28/2006

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

PhoHienHanhNguyen_01.mp3

5.24 MB

PhoHienHanhNguyen_02.mp3

5.31 MB

PhoHienHanhNguyen_03.mp3

5.18 MB

PhoHienHanhNguyen_04.mp3

5.25 MB

Ghi chú: Trích Kinh Hoa Nghiêm

Nguồn: Chùa Việt Nam

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM