DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phước Đức Và Công Đức

Giảng tại Chùa Việt Nam ngày 12/28/2006

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

PhuocDucVaCongDuc_01.mp3

5.21 MB

PhuocDucVaCongDuc_02.mp3

4.63 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM