DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phước Huệ Song Tu

Giảng tại Chùa Việt Nam ngày 12/28/2006

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

07 PHUOC HUE SONG TU.mp3

1.51 MB

08 PHUOC HUE SONG TU.mp3

1.6 MB

09 PHUOC HUE SONG TU.mp3

1.46 MB

10 PHUOC HUE SONG TU.mp3

1.36 MB

11 PHUOC HUE SONG TU.mp3

1.92 MB

12 PHUOC HUE SONG TU.mp3

1.57 MB

13 PHUOC HUE SONG TU.mp3

1.59 MB

14 PHUOC HUE SONG TU.mp3

1.32 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM