DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Quên Mình Theo Vật

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/28/2003

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

QuenMinhTheoVat_01.mp3

1.19 MB

QuenMinhTheoVat_02.mp3

1.2 MB

QuenMinhTheoVat_03.mp3

1.37 MB

QuenMinhTheoVat_04.mp3

1.45 MB

QuenMinhTheoVat_05.mp3

1.24 MB

QuenMinhTheoVat_06.mp3

1.21 MB

QuenMinhTheoVat_07.mp3

1.33 MB

QuenMinhTheoVat_08.mp3

1.4 MB

QuenMinhTheoVat_09.mp3

1.22 MB

QuenMinhTheoVat_10.mp3

1.2 MB

QuenMinhTheoVat_11.mp3

1.19 MB

QuenMinhTheoVat_12.mp3

1.21 MB

QuenMinhTheoVat_13.mp3

1.12 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM