DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Si Mê Là Nguồn Gốc Của Đau Khổ

Giảng tại Thiền viện Vô Ưu ngày 12/28/2001

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

SiMeLaNguonGocCuaDauKho_01.mp3

1.09 MB

SiMeLaNguonGocCuaDauKho_02.mp3

1.13 MB

SiMeLaNguonGocCuaDauKho_03.mp3

1.12 MB

SiMeLaNguonGocCuaDauKho_04.mp3

0.57 MB

Nguồn: Thiền Sinh TTVN

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM