DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tại Sao Chúng Ta Phải Ngồi Thiền

Giảng tại Thiền viện Đại Đăng ngày 12/28/2001

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

0.69 MB

TRACK02.mp3

1.14 MB

TRACK03.mp3

1.1 MB

TRACK04.mp3

1.14 MB

TRACK05.mp3

0.56 MB

TRACK06.mp3

0.74 MB

TRACK07.mp3

1.12 MB

TRACK08.mp3

1.07 MB

TRACK09.mp3

1.21 MB

TRACK10.mp3

0.16 MB

TRACK11.mp3

0.24 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM