DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tâm Hạnh Người Phật Tử Tại Gia

ngày 12/28/2006

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TamHanhNguoiPhatTuTaiGia_01.mp3

1.72 MB

TamHanhNguoiPhatTuTaiGia_02.mp3

1.72 MB

TamHanhNguoiPhatTuTaiGia_03.mp3

1.68 MB

TamHanhNguoiPhatTuTaiGia_04.mp3

1.73 MB

TamHanhNguoiPhatTuTaiGia_05.mp3

1.73 MB

TamHanhNguoiPhatTuTaiGia_06.mp3

1.73 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Phúc (Trần Thanh Tịnh)

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM