DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tánh Không Duyên Khởi

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/28/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Tanh Khong Duyen Khoi_01.mp3

1.66 MB

Tanh Khong Duyen Khoi_02.mp3

1.35 MB

Tanh Khong Duyen Khoi_03.mp3

1.65 MB

Tanh Khong Duyen Khoi_04.mp3

1.95 MB

Tanh Khong Duyen Khoi_05.mp3

1.47 MB

Tanh Khong Duyen Khoi_06.mp3

1.58 MB

Tanh Khong Duyen Khoi_07.mp3

1.62 MB

Tanh Khong Duyen Khoi_08.mp3

1.06 MB

Tanh Khong Duyen Khoi_09.mp3

1.48 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM