DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thiền Sư Việt Nam Đời Trần

Giảng tại THIỀN VIỆN ĐẠI ĐĂNG - BONSALL.CALÌORNIA ngày 12/29/2001

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

track01.mp3

0.03 MB

track02.mp3

1.12 MB

track03.mp3

1.13 MB

track04.mp3

1.16 MB

track05.mp3

1.11 MB

track06.mp3

1.17 MB

track07.mp3

1.04 MB

track08.mp3

1.25 MB

track09.mp3

1.14 MB

track10.mp3

1.58 MB

track11.mp3

0.06 MB

track12.mp3

0.17 MB

track13.mp3

0.11 MB

track14.mp3

0.2 MB

Nguồn: Thiền Sinh TTVN

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM