DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thiền Tông Là Cội Gốc Của Đạo Phật

Giảng tại Chùa Huệ Quang ngày 12/29/2000

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

track01.mp3

8.09 MB

track02.mp3

1.11 MB

track03.mp3

3.31 MB

track04.mp3

2.23 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM