DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thuyết Luân Hồi

ngày 12/29/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ThuyetLuanHoi_01.mp3

5.15 MB

ThuyetLuanHoi_02.mp3

5.36 MB

Nguồn: Chùa Việt Nam

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM