DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Toát Yếu Lý Bát Nhã

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà lạt ngày 12/29/2003

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ToatYeuLyBatNha_01.mp3

1.18 MB

ToatYeuLyBatNha_02.mp3

1.15 MB

ToatYeuLyBatNha_03.mp3

1.3 MB

ToatYeuLyBatNha_04.mp3

1.34 MB

ToatYeuLyBatNha_05.mp3

1.32 MB

ToatYeuLyBatNha_06.mp3

1.27 MB

ToatYeuLyBatNha_07.mp3

1.06 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM