DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Trời Mây

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/29/2005

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TroiMay_01.mp3

0.4 MB

TroiMay_02.mp3

1.09 MB

TroiMay_03.mp3

1.06 MB

TroiMay_04.mp3

0.8 MB

TroiMay_05.mp3

1.03 MB

TroiMay_06.mp3

1.58 MB

TroiMay_07.mp3

0.76 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM