DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tròn Đồng Thái Hư

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/29/2006

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TronDongThaiHu_01.mp3

0.5 MB

TronDongThaiHu_02.mp3

0.48 MB

TronDongThaiHu_03.mp3

0.55 MB

TronDongThaiHu_04.mp3

0.62 MB

TronDongThaiHu_05.mp3

0.58 MB

TronDongThaiHu_06.mp3

0.48 MB

TronDongThaiHu_07.mp3

0.55 MB

TronDongThaiHu_08.mp3

0.59 MB

TronDongThaiHu_09.mp3

0.44 MB

TronDongThaiHu_10.mp3

0.37 MB

TronDongThaiHu_11.mp3

0.39 MB

TronDongThaiHu_12.mp3

0.6 MB

TronDongThaiHu_13.mp3

0.45 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM