DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tu Ba Nghiệp: Thân Khẩu Ý

ngày 12/29/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TuBaNghiep_01.mp3

1.74 MB

TuBaNghiep_02.mp3

1.73 MB

TuBaNghiep_03.mp3

1.58 MB

TuBaNghiep_04.mp3

1.71 MB

TuBaNghiep_05.mp3

1.71 MB

TuBaNghiep_06.mp3

1.71 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Phúc (Trần Thanh Tịnh)

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM