DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tu Là Điều Phục Tâm Và Tôi Quý Trọng DDieeefu Gì Nhất

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/29/2003

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TuLaDieuPhucTam_01.mp3

4.54 MB

TuLaDieuPhucTam_03.mp3

0.34 MB

TuLaDieuPhucTam_05.mp3

0.29 MB

TulaDieuPhucTam_02.mp3

1.14 MB

TulaDieuPhucTam_04.mp3

2.46 MB

Ghi chú: Giảng tại Nội Viện Ni

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM