DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tu Là Dừng Chuyển Và Sạch Nghiệp

Giảng tại Chùa Phong Hòa - Cao Lãnh Đồng Tháp ngày 12/29/200

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

7.53 MB

TRACK02.mp3

2.95 MB

TRACK03.mp3

5.57 MB

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM