DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thần Thông Bất Năng Địch Nghiệp

ngày 12/29/2000

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Sample.mp3

1.31 MB

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM