DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tu Là Nguồn Vui

ngày 12/29/2004

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TuLaNguonVui_01.mp3

1.74 MB

TuLaNguonVui_02.mp3

1.74 MB

TuLaNguonVui_03.mp3

1.72 MB

TuLaNguonVui_04.mp3

1.73 MB

TuLaNguonVui_05.mp3

1.71 MB

TuLaNguonVui_06.mp3

1.43 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Phúc (Trần Thanh Tịnh).

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM