DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tu Phải Là Hiền

ngày 12/29/2004

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TuPhaiLaHien_01.mp3

1.75 MB

TuPhaiLaHien_02.mp3

1.73 MB

TuPhaiLaHien_03.mp3

1.85 MB

TuPhaiLaHien_04.mp3

1.73 MB

TuPhaiLaHien_05.mp3

1.72 MB

TuPhaiLaHien_06.mp3

1.92 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Phúc (Trần Thanh Tịnh)

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM