DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tu Là Xây Dựng Bản Thân, Gia Đình Được Hạnh Phúc

Giảng tại Chùa Linh Sơn - Đà Lạt ngày 12/29/2000

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TuLaXayDungBanThan.mp3

6.96 MB

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM