DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tu Phật Là Tu Như Thế Nào

ngày 12/29/2004

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TuPhatLaTuNhuTheNao_01.mp3

1.73 MB

TuPhatLaTuNhuTheNao_02.mp3

1.73 MB

TuPhatLaTuNhuTheNao_03.mp3

1.9 MB

TuPhatLaTuNhuTheNao_04.mp3

1.73 MB

TuPhatLaTuNhuTheNao_05.mp3

2.02 MB

TuPhatLaTuNhuTheNao_06.mp3

1.67 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Phúc (Trần Thanh Tịnh)

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM